Żywienie koni alergicznych (na wiosnę)!

Żywienie koni alergicznych (na wiosnę)!

U koni astmatycznych zmiany środowiskowe powinny być podstawowym celem terapii, ponieważ objawy kliniczne i czynność płuc poprawiają się, nawet bez użycia leków, w środowisku o niskim zapyleniu. Wprowadzenie zmian w otoczeniu konia pozwala również uniknąć nawrotów choroby. Ponieważ głównym źródłem alergenów wziewnych jest siano, kluczowym jest taka modyfikacja diety konia, aby zastąpić je innym rodzajem…

Zapylenie, a zdrowie koni!

Zapylenie, a zdrowie koni!

Słowo wstępne Pyły w stajni mogą mieć istotny wpływ na zdrowie koni. Wśród głównych problemów zdrowotnych związanych z pyłami w stajni znajdują się: choroby układu oddechowego u koni, w tym astma oraz przewlekłe zapalenia oskrzeli, zaostrzenie astmy u koni,  drobne pyły unoszące się w powietrzu, mogą drażnić drogi oddechowe koni i prowadzić do zaostrzenia objawów…

Astma u Koni!

Astma u Koni!

Astma koni, podobnie jak u ludzi, jest przewlekłą, niezakaźną chorobą układu oddechowego wywołaną czynnikami alergicznymi, w przebiegu której dochodzi do stanu zapalnego i nadmiernej produkcji śluzu w dolnych drogach oddechowych oraz skurczu oskrzeli. W zaawansowanym stadium choroby charakterystycznymi objawami są kaszel, białawy wypływ z nozdrzy, zwiększona częstotliwość oddechów oraz duszność, której może towarzyszyć pojawienie się…

Diagnostyka zespołu astmy koni!

Diagnostyka zespołu astmy koni!

Astma koni, podobnie jak u ludzi, jest przewlekłą, niezakaźną chorobą układu oddechowego wywołaną czynnikami alergicznymi, w przebiegu której dochodzi do stanu zapalnego i nadmiernej produkcji śluzu w dolnych drogach oddechowych oraz skurczu oskrzeli. W zaawansowanym stadium choroby charakterystycznymi objawami są kaszel, białawy wypływ z nozdrzy, zwiększona częstotliwość oddechów oraz duszność, której może towarzyszyć pojawienie się…

IAD, RAO a zespół astmy koni!

IAD, RAO a zespół astmy koni!

W 2016 roku zespół ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) opublikował oświadczenie, w którym IAD (choroba zapalna dróg oddechowych) i RAO (nawracająca obturacyjna choroba dróg oddechowych), wcześniej znana jako COPD (przewlekła obturacyjna choroba płuc) zostały umieszczone na jednym spektrum* zespołu astmy koni (ang. EAS). Astmę koni podzielono na stadium łagodne (mild EAS) , umiarkowane…